Kerda.cz

specializovaný cyklistický obchod a servis kol

telefon 24+420 485 151 178 | prodejna

servis kol 24+420 485 150 146 | servis kol

CYKLOSPORT KERDA | facebookfacebook 24

Online katalog

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obchodní podmínky Cyklosport KERDA
kerda-logo

Obchodní podmínky společnosti Martin Kerda Cyklosport Kerda, Švermova 259/54, 46010 Liberec 10 Tel 485 151 178, IČ 42158257, DIČ CZ6807011563

§ 1
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud nejsou smluvní vztahy upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se Občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) pro případ spotřebitele. Nebo v případě podnikatelů se neupravené vztahy řídí Obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.).

§ 2
Podáním objednávky souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami. Rovněž také stvrzujete seznámení s těmito podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Všechny Vámi podané objednávky jsou závazné.

§ 3
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce.

§ 4
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

§ 5
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Cena dobírky je vždy zpoplatněna částkou 20 Kč + poštovné. V případě, že si výměnu zboží přeje kupující, náklady na výměnu zboží hradí sám kupující( poštovné).

§ 6
Kupující má dle platného Občanského zákoníku právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomuto kroku rozhodne, musí postupovat dle podmínek uvedených v sekci Vrácení zboží a reklamace.

§ 7
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě objednání. Daňový doklad je součástí zásilky.

§ 8
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

§ 9
Dle § 616 občanského zákoníku v pozdějších znění, máte možnost uplatnit rozpor s kupní smlouvou.

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

§ 1
Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů (jména, příjmení, adresy, telefonního číšla a emailové adresy) do naší databáze a možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Změna osobních údajů je možná v nastavení účtu nebo zasláním nebo sdělením změn našemu callcentru.

§ 2
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Žádost o výmaz musí být zaslána písemnou formou na adresu Martin Kerda Cyklosport Kerda ,Švermova 259/54,46010 Liberec 10 a prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Reklamační řád

§ 1
Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech:

Pokud jste zboží používali k jiným než určeným účelům (např. Boty určené do haly používali venku, s botami určenými na běh hráli fotbal, atd…)
Úpravy a zásahy do struktury výrobku
Běžným opotřebením
Údržba v rozporu s návodem
Zanedbání péče o výrobek
Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací

§ 2
Ostatní ujednání: Vady musejí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu dle § 599 zákona 89/2012 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb. Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním dle § 619 zákona 89/2012 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb. Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající s to dle dikce zákona č.258/2000 O ochraně veřejného zdraví. Takové zboží nebude bráno do reklamačního řízení Za reklamaci se nepovažují mechanické zásahy do zboží Údržba zboží musí probíhat v souladu se štítkem na daném zboží (čistící, žehlící a sušící postupy či zákazy ) Vrácení zboží je považováno za jednostranné odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 zákona č. 89/2012 sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vrácení peněz při odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku je 30 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy. K vrácenému zboží připojte také kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokažte zakoupení zboží u naší společnosti. Náklady spojené se zasláním zboží nazpět hradí vždy zákazník, v případě uznané reklamace bude zákazníkovi kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží Vás budeme informavat prostřednictvím emailu. O vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení. Maximálně do 30-ti dnů od obdržení reklamovaného zboží, vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace, a to prostřednictvím reklamačního protokolu, který Vám zašleme na vámi udanou adresu.

§ 3
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz" href="https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/#">adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


O prodejci
Kontakt

kerda liberec authorkerda liberec feltkerda liberec rock machinekerda liberec superiorkerda liberec apachekerda liberec shimanokerda liberec bbbkerda liberec castellikerda liberec etapekerda liberec mavickerda liberec rockshoxkerda liberec schwalbekerda liberec silvini