Tuning elektrokol se stává stále častější praxí mezi cyklisty, kteří touží po zvýšení maximální rychlosti svých jednotek pohonu. Jednou z populárních forem tuningu je úprava hardwarových klíčů nebo čipů elektrokol, což umožňuje uměle zvýšit jejich maximální rychlost. Je však důležité si uvědomit, že tuning takového druhu vede k porušení zákonem stanoveného a technicky garantovaného limitu 25 km/h.

Ale co přesně znamená tuning u elektrokol? Tuning spočívá v manipulaci s hardwarovými klíči nebo čipy elektrokol, která umožňuje jejich nelegální zvýšení maximální rychlosti pohonu. Tím dochází ke překročení zákonem stanoveného limitu, což je nejen protiprávní, ale také představuje vážná bezpečnostní rizika.

Jaké jsou problémy spojené s tuningem elektrokol? Prvním problémem je, že v případě nehody může být odmítnuto plnění z povinného ručení, pokud byla elektrokola upravena tuningem. Tuning elektrokol představuje riziko nejen pro samotné cyklisty, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu. Tímto způsobem dochází k nepřijatelnému přetížení brzd, rámu, řídítek a vidlice elektrokol, což snižuje jejich bezpečnost a může vést k ztrátě nároku na záruku.

Jak se snaží společnost Bosch eBike řešit problém tuningu? Firma Bosch eBike vyvinula software, který je schopen detekovat tuning na elektrokolech. V případě zjištěné manipulace se elektrokolo přepne do nouzového režimu, což chrání samotný systém eBike a činí tuning neatraktivním. Pokud cyklista přestane používat tuning po dobu přibližně 90 minut, systém eBike se vrátí do běžného provozu a trvalá kontrola manipulace je obnovena. Nicméně, pokud uživatel tuto obnovu provede třikrát, pouze specializovaný prodejce s použitím Diagnostického nástroje může nouzový režim zrušit.

V případě, že vás bude zajímat o technologii Bosch eBike i dalších elektrokol více, kontaktujte nás nebo přímo navštivte v naší prodejně nebo servisu Cyklosport Kerda Liberec.